שירותים-עבודות

אריאל לוי ביצוע הובלות, עבודות תשתית לפיתוח גינון ודרך

הספקת חומרים, הובלה, ועבודות טרקטור כף, מחפרון, מכבש

אריאל לוי מציע לכם פתרונות כוללים לעבודות תשתית, פיתוח, ניקוז, הכנת מצע וסלילת אספלט.

שירות מלא כולל הספקה והובלת חומרים במחירים מדהימי לקבלנים וגננים ופרטיים. וביצוע עבודות בטרקטור מחפרון וטרקטור כף. כולל עבודות אספלט

    אריאל לוי - עבודות

    פתרון כולל לקבלני פיתוח וגינון ופרטיים - עבודות טרקטור כף מחפרון ומכבש לתשתיות